090-325-5197

@hugrehabclinic

Mon-Sat : 09:00 – 19:00 น.

Tag: facebook

CategoriseCategory Tags


  • Trigger Finger

    “นิ้วล็อค” งอนิ้วไม่ได้ รักษาอย่างไรให้หายเร็ว โรคนิ้วล็อค (Trigger Finger) เป็นความผิดปกติของนิ้วมือที่ไม่สามารถงอหรือเหยียดได้อย่างปกติ อาจเป็นนิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว ภาวะนี้มักเกิดจากการอักเสบ ทำให้ปลอกหุ้มเส้นเอ็นบริเวณข้อโคนนิ้วหนาตัวขึ้นหรือเอ็นที่ทำหน้าที่งอนิ้วมือบวมมากขึ้น เอ็นไม่สามารถเคลื่อนตัวผ่านปลอกรัดเอ็นได้สะดวก ทำให้นิ้วถูกยึดติดหรือถูกล็อค อาจมีอาการปวดและบวมที่ฝ่ามือตำแหน่งโคนนิ้วมือร่วมด้วยได้ ส่วนมากพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ช่วงอายุที่พบบ่อยประมาณ […]

    Know More

  • Sports Injuries

    การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา (Sports Injuries) หมายถึง การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะเล่นกีฬา อาจเกิดจากอุบัติเหตุ มีการกระแทกหรือกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้น หรือเกิดจากการฝึกที่ไม่เหมาะสม ขาดอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เหมาะสม ขาดการอุ่นเครื่อง (warm up) หรือยืดกล้ามเนื้อ โดยทั่วไปมักเกิดจาก 2 […]

    Know More