090-325-5197

@hugrehabclinic

Mon-Sat : 09:00 – 19:00 น.

Trigger Finger

“นิ้วล็อค” งอนิ้วไม่ได้ รักษาอย่างไรให้หายเร็ว

โรคนิ้วล็อค (Trigger Finger)

เป็นความผิดปกติของนิ้วมือที่ไม่สามารถงอหรือเหยียดได้อย่างปกติ อาจเป็นนิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว ภาวะนี้มักเกิดจากการอักเสบ ทำให้ปลอกหุ้มเส้นเอ็นบริเวณข้อโคนนิ้วหนาตัวขึ้นหรือเอ็นที่ทำหน้าที่งอนิ้วมือบวมมากขึ้น เอ็นไม่สามารถเคลื่อนตัวผ่านปลอกรัดเอ็นได้สะดวก ทำให้นิ้วถูกยึดติดหรือถูกล็อค อาจมีอาการปวดและบวมที่ฝ่ามือตำแหน่งโคนนิ้วมือร่วมด้วยได้ ส่วนมากพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ช่วงอายุที่พบบ่อยประมาณ 40 – 50 ปี มักพบในผู้ที่ใช้งานมือในลักษณะที่ต้องมีการกำมือแน่น กำมือสลับแบมือ หรือต้องเกร็งนิ้วมือในท่ากำมือบ่อยๆ ทำติดกันต่อเนื่องเป็นเวลานาน

การรักษาทางกายภาพบำบัด

1. พักผ่อน งดกิจกรรมที่ต้องกำมือแน่น กำแบสลับกันบ่อยๆ

2. ลดปวด ลดอักเสบ โดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด เช่น เลเซอร์ , ประคบร้อน , ประคบเย็น, แช่ขี้ผึ้ง (พาราฟิน)

3. ออกกำลังกายเบาๆเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

4. ปรับเปลี่ยนท่าทางการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน หากจำเป็นต้องทำไม่ควรทำต่อเนื่องเป็นเวลานาน ควรมีช่วงพักการใช้งานมือเป็นระยะ เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ